2012 Jaarcijfers en toelichting

2012 Jaarcijfers en toelichting

Klik hieronder voor de jaarcijfers in PDF formaat.

Jaarrekening en toelichting – Stichting Aleksandr

 

Toelichting op de jaarrekening 2012.

 

Het jaar 2012 was het eerste boekjaar van de Stichting Aleksandr, die is opgericht op 4 januari 2012.

De Stichting Aleksandr bezit geen vaste activa, waarop afgeschreven moet worden.

De post ‘goederen in opslag‘ betreft ziekenhuisinventaris en -uitrusting die gratis zijn verkregen voor transport in 2013 naar Oekraiense ziekenhuizen.

De post ‘vooruitbetaalde kosten 2013’ betreft het transport van de reeds voor 2013 verkregen goederen naar de opslag en vooruitbetalingen op de transportkosten in 2013 naar Vinnitsia, Oekraïne.

 

Staat van Baten en lasten.

 

De stichtingskosten betreffen voornamelijk de oprichtingskosten van de stichting, inschrijving bij de KvK, website en de drukkosten van flyers e.d.

De overige lasten zijn de kosten van de in 2012 gerealiseerde activiteiten en projecten, te weten:

–       een goederentransport in oktober 2012 naar het Centraal District Ziekenhuis in Vinnitsia, waarmee ruim 8 ton ziekenhuisgoederen, -inventaris en –materiaal daarheen werd gebracht;

–       aankoop, algehele revisie en complete uitrusting van een gebruikte ambulance, alsmede het transport daarvan in oktober 2012 naar Vinnitsia;

–       stages in juni en november 2012 van een tweetal jonge chirurgen bij het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Het voordelig exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.