Jaarcijfers 2015

Toelichting op de jaarrekening 2015.

Download de cijfers in PDF Formaat jaarrekening 2015

Algemeen.

In het jaar 2015 heeft de Stichting Aleksandr haar activiteiten verminderd en nog slechts 1 goederentransporten naar Vinnitsia gerealiseerd. Daarmee is wederom ruim 9 ton ziekenhuisgoederen, zowel inventaris als uitrusting, apparatuur en materiaal, naar het Central District Hospital in de stad Vinnitsia gebracht. Een deel van de naar Vinnitsia gebrachte goederen was wederom afkomstig van de Utrechtse Antonius ziekenhuizen, terwijl er ook een partij bedden en nachtkastjes verkregen was van het ziekenhuis Meppel.

In 2015 zijn er via onze stichting geen stages meer vervuld in Nederlandse ziekenhuizen en waren er ook geen andere opleidingsgerichte activiteiten, zodat er ook geen subsidies meer zijn verkregen van de Stichting Vaartsche Rijn.

 

Balans.

De Stichting Aleksandr bezit geen vaste activa, waarop afgeschreven moet worden.

 

De post ‘vooruitbetaalde kosten 2016’ betreft een aanbetaling op de huur van een vrachtwagen voor het voor mei 2016 geplande transport naar Vinnitsia.

 

Voor zover het nadelig resultaat 2015 niet verrekend kon worden met een bijdrage van het Central District Hospital, het ziekenhuis dat de goederen ontving, is het verrekend met een extra donatie ad € 4086,62 van de voorzitter van onze stichting. Per saldo sluit het boekjaar 2015 daardoor zonder nadelig resultaat. De algemene reserve was in 2013 reeds verdwenen.

 

Staat van Baten en lasten.

Uitgangspunt bij de transporten van hulpgoederen naar Oekraiense ziekenhuizen was steeds dat de ontvangers substantieel zouden bijdragen in de transportkosten, d.w.z. ca. € 3.000 per vrachtwagen. Maar als gevolg van de oorlog in Oost-Oekraïne en de daarmee samenhangende sancties tegen Rusland is de Oekraïense munt (de grivna) ongeveer even hard gedevalueerd  ( bijna 3x over de kop naar beneden) als de Russische roebel, terwijl de prijzen in Oekraïne zijn gestegen, zodat de ruimte voor een Oekraiens ziekenhuis om bij te dragen in de transportkosten in Euro’s vrijwel is verdwenen. De behoefte aan ziekenhuisgoederen, instrumenten en materialen is echter eerder gestegen, zodat het heel moeilijk is een voorgenomen goederentransport af te gelasten vanwege onvoldoende sponsoring, zeker indien goede en soms zelfs fraaie benodigde goederen hier om niet ter beschikking komen.

Om deze reden heeft het transport in 2015 ondanks onvoldoende sponsoring en financiering van Oekraïense zijde dan ook toch doorgang gevonden.

 

De verkregen goederen worden door ons steeds opgehaald bij de instellingen, die ze beschikbaar stellen. Later worden ze dan naar Oekraïne vervoerd. Het transport in 2015 is gerealiseerd met een vrachtwagen van een andere transporteur dan tot nu toe het geval was. Deze vrachtwagen werd met een zeer aanzienlijke korting ter beschikking gesteld.

 

Zoals hierboven onder ‘Balans’ al toegelicht beschikt de stichting niet meer over een algemene reserve en is het nadelig exploitatieresultaat gecompenseerd door een extra donatie vanuit het bestuur van de stichting.

 

 

Jaarcijfers 2014 en toelichting

Download de cijfers Jaarrekening 2014 Stichting Aleksandr

 

Toelichting op de jaarrekening 2014.

 

Algemeen.

In het jaar 2014 heeft de Stichting Aleksandr 3 goederentransporten naar Vinnitsia gerealiseerd. Daarmee is in totaal ca. 28 ton ziekenhuisgoederen, zowel inventaris als uitrusting, apparatuur en materiaal, naar een drietal ziekenhuizen in de stad Vinnitsia en de ook in deze stad gevestigde N.I. Pirogov medische universiteit gebracht. De betrokken ziekenhuizen zijn  het Vinnitsia Hospital nr. 2 (Emergency Hospital), het Vinnitsia Central District Hospital en het War Veterans Hospital. Een deel van de naar Vinnitsia gebrachte goederen was afkomstig van de Utrechtse Antonius ziekenhuizen.

Ook hebben weer twee specialisten uit ziekenhuizen in Vinnitsia stages van ieder 3 weken in het Antonius ziekenhuis gelopen. Dit betrof een jonge orthopedisch chirurg met een stage bij het nieuwe Antonius Ziekenhuis in Stichtse Rijn, en een wat oudere uroloog die zijn stage had bij Antonius Nieuwegein. Deze uroloog is in Vinnitsia chef de clinique urologie in een ziekenhuis en tevens verbonden aan de Pirogov medische universiteit t.b.v. de opleiding van urologen. Zijn plan was om terug in Vinnitsia uitgebreid college te gaan geven over zijn ervaringen hier.

Voorts was het de bedoeling dat een senior chirurg van het Antonius Ziekenhuis een masterclass chirurgie in een drietal ziekenhuizen in Vinnitsia zou gaan verzorgen. Daarbij benodigde apparatuur, een goed werkend diathermieapparaat, kon worden aangeschaft en meegenomen met een van de transporten, maar de masterclass zelf moest worden uitgesteld vanwege de politieke situatie in Oekraïne.

Zowel de stages als de aanschaf van de apparatuur voor de masterclass konden worden gerealiseerd dank zij een royale subsidie van de Stichting Vaartsche Rijn.

 

Balans.

De Stichting Aleksandr bezit geen vaste activa, waarop afgeschreven moet worden.

De post ‘goederen in opslag‘ betreft ziekenhuisinventaris en -uitrusting die gratis zijn verkregen voor transport in 2015 naar Oekraiense ziekenhuizen.

De post ‘vooruitbetaalde kosten 2015’ betreft het transport van de reeds voor 2015 verkregen goederen naar de opslag in Zeewolde. Deze opslag is om niet ter beschikking gesteld.

Voor zover het nadelig resultaat 2014 niet verrekend kon worden met bijdragen van de Oekraiense ziekenhuizen of een overschot op de subsidie van Vaartsche Rijn is het verrekend met een extra donatie ad € 5.383,22 van de voorzitter van onze stichting. Per saldo sluit het boekjaar 2014 daardoor zonder nadelig resultaat. De algemene reserve was in 2013 reeds verdwenen.

 

Staat van Baten en lasten.

Evenals in 2013 werd in 2014 weer een substantiële subsidie verkregen van de Stichting Beheerfonds Vaartsche Rijn. Uitgangspunt bij deze subsidies is dat de gelden bestemd zijn voor opleidingsdoelen of opleidingsgerelateerde projecten.

Uitgangspunt bij de transporten van hulpgoederen naar Oekraiense ziekenhuizen is dat de ontvangers substantieel bijdragen in de transportkosten, d.w.z. ca. € 3.000 per vrachtwagen.

De verkregen goederen worden door ons steeds opgehaald bij de instellingen, die ze beschikbaar stellen. Later worden ze dan naar Oekraïne vervoerd. Alle transporten zijn gerealiseerd met bij Roordink Bedrijfswagens in Barneveld gehuurde transportbusjes, bakwagens en trekker-opleggercombinaties. Daarbij zijn steeds duidelijke kortingen op de eigenlijke huurprijzen verkregen.

Zoals hierboven al toegelicht beschikt de stichting niet meer over een algemene reserve en is een nadelig exploitatieresultaat gecompenseerd door een extra donatie vanuit het bestuur van de stichting.

 

 

2013 Jaarcijfers en toelichting

2013 Jaarcijfers en toelichting

Klik hieronder voor de jaarcijfers in PDF formaat.

Jaarrekening 2013 Stichting Aleksandr

Toelichting op de jaarrekening 2013.

Algemeen

In het jaar 2013 heeft de Stichting Aleksandr 4 goederentransporten naar Vinnitsia gerealiseerd. Daarmee is in totaal ruim 36 ton ziekenhuisgoederen, zowel inventaris als uitrusting, apparatuur en materiaal, naar een drietal ziekenhuizen in de stad Vinnitsia en de ook in deze stad gevestigde N.I. Pirogov medische universiteit gebracht. De betrokken ziekenhuizen zijn  het Vinnitsia Hospital nr. 2 (Emergency Hospital), het Vinnitsia Central District Hospital en het War Veterans Hospital. Veel van de naar Vinnitsia gebrachte goederen waren afkomstig van de in Utrecht gesloten ziekenhuizen Antonius Oudenrijn en Antonius Overvecht.

Verder heeft een oogarts een stage van 3 weken in het Academisch Ziekenhuis Maastricht gelopen en kon dank zij een royale subsidie van de Stichting Vaartsche Rijn een fraaie collectie oefenpoppen worden aangeschaft t.b.v. de medische universiteit die mede daardoor de beschikking heeft gekregen over het grootste en modernste oefenpoppencentrum van alle medische universiteiten in Oekraïne.

Balans

De Stichting Aleksandr bezit geen vaste activa, waarop afgeschreven moet worden.

De post ‘goederen in opslag‘ betreft ziekenhuisinventaris en -uitrusting die gratis zijn verkregen voor transport in 2014 naar Oekraiense ziekenhuizen.

De post ‘vooruitbetaalde kosten 2014 betreft het transport van de reeds voor 2014 verkregen goederen naar de opslag.

Voor zover het nadelig resultaat 2013 niet verrekend kon worden met de algemene reserve is het verrekend met een extra donatie ad € 1.390,20 van de voorzitter van onze stichting. Per saldo is het nadelig resultaat 2013 daardoor gelijk aan het voordelig resultaat van het boekjaar 2012. De algemene reserve is hiermede  verdwenen.

 

Staat van Baten en lasten.

Evenals in 2012 werd in 2013 weer een substantiële subsidie verkregen van de Stichting Beheerfonds Vaartsche Rijn. Uitgangspunt bij deze subsidies is dat de gelden bestemd zijn voor opleidingsdoelen of opleidingsgerelateerde projecten.

Het Adviesbedrijf Orchard Finance heeft een aantal jaren geleden besloten de kerstpakketten voor medewerkers af te schaffen en daarvoor in de plaats jaarlijks een goed doel, waarvoor de medewerkers voorstellen kunnen doen, te steunen met een bijdrage. Dit keer, eind 2012, is hierbij de keuze op de Stichting Aleksandr gevallen.

Uitgangspunt bij de transporten van hulpgoederen naar Oekraiense ziekenhuizen is dat de ontvangers substantieel bijdragen in de transportkosten, d.w.z. ca. € 3.000 per vrachtwagen.

De verkregen goederen worden door ons steeds opgehaald en later naar Oekraïne vervoerd  met bij Roordink Bedrijfswagens in Barneveld gehuurde transportbusjes, bakwagens en trekker-opleggercombinaties. Daarbij worden steeds duidelijke kortingen op de eigenlijke huurprijzen verkregen. Desalniettemin zijn de transportprijzen duidelijk gestegen sinds ons eerste transport in 2011.

Zoals hierboven al toegelicht is het nadelig exploitatieresultaat verrekend met de algemene reserve.

2012 Jaarcijfers en toelichting

2012 Jaarcijfers en toelichting

Klik hieronder voor de jaarcijfers in PDF formaat.

Jaarrekening en toelichting – Stichting Aleksandr

 

Toelichting op de jaarrekening 2012.

 

Het jaar 2012 was het eerste boekjaar van de Stichting Aleksandr, die is opgericht op 4 januari 2012.

De Stichting Aleksandr bezit geen vaste activa, waarop afgeschreven moet worden.

De post ‘goederen in opslag‘ betreft ziekenhuisinventaris en -uitrusting die gratis zijn verkregen voor transport in 2013 naar Oekraiense ziekenhuizen.

De post ‘vooruitbetaalde kosten 2013’ betreft het transport van de reeds voor 2013 verkregen goederen naar de opslag en vooruitbetalingen op de transportkosten in 2013 naar Vinnitsia, Oekraïne.

 

Staat van Baten en lasten.

 

De stichtingskosten betreffen voornamelijk de oprichtingskosten van de stichting, inschrijving bij de KvK, website en de drukkosten van flyers e.d.

De overige lasten zijn de kosten van de in 2012 gerealiseerde activiteiten en projecten, te weten:

–       een goederentransport in oktober 2012 naar het Centraal District Ziekenhuis in Vinnitsia, waarmee ruim 8 ton ziekenhuisgoederen, -inventaris en –materiaal daarheen werd gebracht;

–       aankoop, algehele revisie en complete uitrusting van een gebruikte ambulance, alsmede het transport daarvan in oktober 2012 naar Vinnitsia;

–       stages in juni en november 2012 van een tweetal jonge chirurgen bij het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Het voordelig exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.