De stichting stelt zich ten doel:

  • het door middel van het verzorgen van stages, masterclasses en trainingen  bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van ziekenhuis- en zorgmedewerkers in Vinnitsia;
  • het verzamelen van gebruikte en/of overtollige ziekenhuisapparatuur en -uitrusting, zorg- en hulpmiddelen, inventaris en materiaal;
  • het transporteren naar en het distribueren van deze goederen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Vinnitsia en omgeving;
  • het verwerven van de voor deze activiteiten benodigde financiële middelen.