Jaarcijfers 2015

Toelichting op de jaarrekening 2015.

Download de cijfers in PDF Formaat jaarrekening 2015

Algemeen.

In het jaar 2015 heeft de Stichting Aleksandr haar activiteiten verminderd en nog slechts 1 goederentransporten naar Vinnitsia gerealiseerd. Daarmee is wederom ruim 9 ton ziekenhuisgoederen, zowel inventaris als uitrusting, apparatuur en materiaal, naar het Central District Hospital in de stad Vinnitsia gebracht. Een deel van de naar Vinnitsia gebrachte goederen was wederom afkomstig van de Utrechtse Antonius ziekenhuizen, terwijl er ook een partij bedden en nachtkastjes verkregen was van het ziekenhuis Meppel.

In 2015 zijn er via onze stichting geen stages meer vervuld in Nederlandse ziekenhuizen en waren er ook geen andere opleidingsgerichte activiteiten, zodat er ook geen subsidies meer zijn verkregen van de Stichting Vaartsche Rijn.

 

Balans.

De Stichting Aleksandr bezit geen vaste activa, waarop afgeschreven moet worden.

 

De post ‘vooruitbetaalde kosten 2016’ betreft een aanbetaling op de huur van een vrachtwagen voor het voor mei 2016 geplande transport naar Vinnitsia.

 

Voor zover het nadelig resultaat 2015 niet verrekend kon worden met een bijdrage van het Central District Hospital, het ziekenhuis dat de goederen ontving, is het verrekend met een extra donatie ad € 4086,62 van de voorzitter van onze stichting. Per saldo sluit het boekjaar 2015 daardoor zonder nadelig resultaat. De algemene reserve was in 2013 reeds verdwenen.

 

Staat van Baten en lasten.

Uitgangspunt bij de transporten van hulpgoederen naar Oekraiense ziekenhuizen was steeds dat de ontvangers substantieel zouden bijdragen in de transportkosten, d.w.z. ca. € 3.000 per vrachtwagen. Maar als gevolg van de oorlog in Oost-Oekraïne en de daarmee samenhangende sancties tegen Rusland is de Oekraïense munt (de grivna) ongeveer even hard gedevalueerd  ( bijna 3x over de kop naar beneden) als de Russische roebel, terwijl de prijzen in Oekraïne zijn gestegen, zodat de ruimte voor een Oekraiens ziekenhuis om bij te dragen in de transportkosten in Euro’s vrijwel is verdwenen. De behoefte aan ziekenhuisgoederen, instrumenten en materialen is echter eerder gestegen, zodat het heel moeilijk is een voorgenomen goederentransport af te gelasten vanwege onvoldoende sponsoring, zeker indien goede en soms zelfs fraaie benodigde goederen hier om niet ter beschikking komen.

Om deze reden heeft het transport in 2015 ondanks onvoldoende sponsoring en financiering van Oekraïense zijde dan ook toch doorgang gevonden.

 

De verkregen goederen worden door ons steeds opgehaald bij de instellingen, die ze beschikbaar stellen. Later worden ze dan naar Oekraïne vervoerd. Het transport in 2015 is gerealiseerd met een vrachtwagen van een andere transporteur dan tot nu toe het geval was. Deze vrachtwagen werd met een zeer aanzienlijke korting ter beschikking gesteld.

 

Zoals hierboven onder ‘Balans’ al toegelicht beschikt de stichting niet meer over een algemene reserve en is het nadelig exploitatieresultaat gecompenseerd door een extra donatie vanuit het bestuur van de stichting.